2017-08-25

Kadra Instytucji

 

 
 
Małgorzata Majer
stanowisko: Dyrektor
telefon: (+48) 34 324 46 51
e-mail: rok@rok.czestochowa.pl
   
  Cezary Nowicki
stanowisko: Inspektor Ochrony Danych
telefon: +48 602 762 036
e-mail: inspektor@odocn.pl
   
  Adam Kołodzian
stanowisko: specjalista ds. organizacji pracy, dokumentacji, kadr i administracji
telefon: (+48) 34 324 46 51 
e-mail: kolodzian@rok.czestochowa.pl
   
  Izabela Gonera
stanowisko: specjalista ds. kancelaryjnych - kasjer
telefon: (+48) 34 324 46 51 
e-mail: rok@rok.czestochowa.pl
   
  Maria Pałczyńska
stanowisko: główny księgowy
telefon: (+48) 34 366 89 11
e-mail: ksiegowosc@rok.czestochowa.pl
godz. pracy: pon. śr. pt. 12.00 - 18.00 wt. 10.00 - 12.00
   
  Alina Drozd
stanowisko: starszy księgowy
telefon: (+48) 34 366 89 11
e-mail: ksiegowosc@rok.czestochowa.pl
   
  Krystyna Wójcik
stanowisko:  księgowy
telefon: (+48) 34 366 89 11
e-mail: wojcik@rok.czestochowa.pl
   
  Małgorzata Chebel
stanowisko: starszy instruktor ds. plastyki
telefon: (+48) 34 366 59 50 
e-mail: chebel@rok.czestochowa.pl
   
  Ewelina Ignaszak-Stolarska
stanowisko: instruktor ds. edukacji filmowej, marketingu
telefon: (+48) 34 366 59 65 
e-mail: film@rok.czestochowa.pl
   
  Karolina Jędrak
stanowisko: instruktor ds. muzyki
telefon: (+48) 34 366 89 13, +48 
e-mail: muzyka@rok.czestochowa.pl
godz. pracy: pon. 7.30-15.30 wt., śr. 7.30-11.30 czw. wolne pt. 7.30-11.30
   
  Sławomir Jodłowski
stanowisko: główny instruktor ds. fotografii i filmu
telefon: (+48) 34 366 59 64
e-mail: jodlowski@rok.czestochowa.pl
   
  Beata Kępska
stanowisko: starszy referent ds. informatyki i promocji
telefon: (+48) 609 354 460
e-mail: inf@rok.czestochowa.pl
   
  Monika Kosielak
stanowisko: ds. marketingu i promocji
telefon: (+48) 34 324 46 51, (+48) 609 354 460
e-mail: promocja@rok.czestochowa.pl
   
  Włodzimierz Kuca
stanowisko: starszy instruktor ds. tańca i choreografii
telefon: (+48) 34 366 89 13
e-mail: taniec@rok.czestochowa.pl
godz. pracy:  
   
  Elżbieta Miszczyńska
stanowisko: instruktor ds. etnografii
telefon: (+48) 34 366 59 65
e-mail: folklor@rok.czestochowa.pl
   
  Dorota Musiał
stanowisko: instruktor ds. teatralnych i literackich
telefon: (+48) 34 366 59 65
e-mail: teatr@rok.czestochowa.pl
godz. pracy: pon.-pt. 9.30 - 15.30
   
  Tadeusz Ogonek
stanowisko: plastyk, grafik komputerowy
telefon: (+48) 34 366 59 50
e-mail: grafik@rok.czestochowa.pl
   
  Karol Zieliński
stanowisko: akustyk
telefon: (+48) 34 366 89 13
e-mail: akustyk@rok.czestochowa.pl
   
  Bożenna Kuchnia
stanowisko: obsługa / archiwista
telefon: (+48) 34 324 46 51
   
  Andrzej Barszczewski
stanowisko: kierowca / konserwator
telefon: (+48) 34 324 46 51
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się