2018-03-07

Renault Trafic 1,9 dCi-ponowne ogłoszenie

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie z siedzibą przy ul. Ogińskiego 13 a, 42-200 Częstochowa, przeznaczył do sprzedaży następujący składnik majątku ruchomego:

 

Renault Trafic 1,9 dCi MR'01 E3 3.0 t - ciężarowy do 3,5 t

 

Data pierwszej rejestracji: 2004.12.02

Wskazania drogomierza: 129200 km

Okres eksploatacji pojazdu: 2004.12.02 - 2018.01.18

Cena wywoławcza: 15 000,00 (słownie złotych: piętnaście tysięcy)

Termin składania ofert: do 21.03.2018 r. godz. 12:00

 

Szczegóły w załącznikach


Protokół
z przeprowadzenia przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż samochodu służbowego Renault Trafic nr. rejestracyjny SC 54533 będącego własnością Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie.
 
Miejsce przeprowadzenia przetargu:
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13a, 42-200 Częstochowa
 
Opis przedmiotu przetargu: 
Nr. identyfikacyjny (VIN): VF1JLDCA65V228358
Data pierwszej rejestracji: 2004/12/02
Wskazania drogomierza: 129200 km
Okres eksploatacji pojazdu: (04/12/02 – 18/01/12) 157 miesięcy
Kolor powłoki lakierowej, ( rodzaj lakieru): niebieski 2 – warstwowy typu uni
Dopuszczalna masa całkowita / Ładowność: 2760 kg / 915 kg.
Rodzaj nadwozia: kombi (uniwersalne) 4 drzwiowe 6 osobowe   
Liczba osi/Rodzaj napędu/ Skrzynia biegów: 2/ przedni (4x2) /manualna
Zawieszenie osi / Rozstaw osi: sprężyny / 3098 mm
Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym
Pojemność: / Moc silnika 1870 / 74KW (101KM)
Doładowanie: Turbosp. z chłodn. Powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów: 4 / rzędowy
Norma Spalin: E3
 
Cena wywoławcza : 15 000  PLN ( słownie piętnaście tysięcy )
 
W dniu 23 marca 2018 roku o godzinie 12:30 komisja w składzie: 
 
1. Przewodniczący Komisji : Adam Kołodzian
2. Członek Komisji – Beata Kępska 
3. Członek Komisji – Izabela Gonera 
 
Do dnia 23.03.2018 roku do godziny 12:30 w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu służbowego wpłynęły dwie oferty. 
 
Oferty otworzono 23 marca o godzinie 12:30 podając dane oferenta oraz cenę jaką zwierała oferta:
1. BART Bartłomiej Teper „HUCISKO”, ul. Kielecka 91, 26-220 Stąporków 
oferowana cena: 15 600,00 zł (brutto: piętnaście tysięcy sześćset brutto) 
 
2. DAMM-POL Sakowicz Michał, ul. Sasankowa 9, 07-202 Wyszków 
oferowana cena: 15 200 zł ( brutto: piętnaście tysięcy dwieście )
 
W wyniku złożonych dwóch ofert, komisja przetargowa ustaliła  że oferta złożona przez „BART Bartłomiej Teper HUCISKO” ul. Kielecka 91, 26-220 Stąporków” jest bardziej korzystna (kryterium cena) od oferty złożonej przez „DAMM – POL Sakowicz Michał, ul Sasankowa 9, 07-202 Wyszków” .
 
W związku z powyższym przedmiot sprzedaży którym jest  Renault Trafic 1.9 dCi MR’01 E3 3.0t- Nr –VIN VF1JLDCA65V228358  ciężarowy do 3,5 tony został sprzedany „BART Bartłomiej Teper HUCISKO” ul. Kielecka 91, 26-220 Stąporków”. 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano (skan w załączeniu)

Załączniki

  Formularz-ofertowy-...znik-nr-1.doc 205,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Umowa-Zalacznik-nr-2.docx 18,25 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ponowne-ogloszenie-...fic- skan.pdf 1,97 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokol-z-przetarg...-Trafic-3.pdf 1020,95 KB (pdf) szczegóły pobierz

Galeria

Obraz: DSC_0001.JPG
DSC_0001.JPG

ROK Częstochowa
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się