2018-01-18

Renault Trafic 1,9 dCi

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu typu Renault Trafic 1,9 dCi MR'01 E3 3.0 t

ciężarowy do 3,5 t

 

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie z siedzibą przy ul. Ogińskiego 13 a, 42-200 Częstochowa, przeznaczył do sprzedaży następujący składnik majątku ruchomego:

 

Renault Trafic 1,9 dCi MR'01 E3 3.0 t - ciężarowy do 3,5 t

 

Data pierwszej rejestracji: 2004.12.02

Wskazania drogomierza: 129200 km

Okres eksploatacji pojazdu: 2004.12.02 - 2018.01.18

Cena wywoławcza: 18 200,00 (słownie złotych: osiemnaście tysięcy dwieście)

Termin składania ofert: do 08.02.2018 r. godz. 12:00

 

Szczegóły w załącznikach


Protokół 

z przeprowadzenia przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż samochodu służbowego Renault Trafic nr. rejestracyjny SC 54533 będącego własnością Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie
 
Miejsce przeprowadzenia przetargu: 
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13a, 42-200 Częstochowa
 
W dniu 12 lutego 2018 roku o godzinie 12:30 komisja w składzie: 
1. Przewodniczący Komisji : Adam Kołodzian 
2. Członek Komisji – Beata Kępska 
3. Członek Komisji – Izabela Gonera
 
Do dnia 12 lutego 2018 roku do godziny 12:30 w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu służbowego wpłynęły dwie oferty.
 
Oferty otworzono 12 lutego o godzinie 12:30 podając dane oferenta oraz cenę jaka zwierała oferta:
 
1. DJ. MET. – Józef Olak, ul. Krzywa 34, 37-450 Stalowa Wola – oferta odrzucona 
Przyczyny odrzucenia oferty : 
- oferowana cena była poniżej ceny wywoławczej która wynosiła 18 200 PLN (słownie : osiemnaście tysięcy dwieście), oferent zaproponował 8 087 PLN ( osiem tysięcy osiemdziesiąt siedem złoty), 
- brak wpłaty wadium, 
- brak oświadczenia Oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu sprzedaży i że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin i nie będzie dochodził żadnych roszczeń wobec sprzedającego związanych ze stanem technicznym i wizualnym zakupionego samochodu. 
- brak oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji wzoru umowy sprzedaży
 
2. IMPULS Przemysław Michta, ul. Leszczyny 69, 26-008 Górno – oferta odrzucona 
Przyczyny odrzucenia oferty : 
- oferowana cena była poniżej ceny wywoławczej która wynosiła 18 200 PLN (słownie : osiemnaście tysięcy dwieście), oferent zaproponował 11 200 PLN (słownie : jedenaście tysięcy dwieście) 
- brak wpłaty wadium
 
W wyniku oceny oferty Komisja przetargowa ustaliła, że żadna powyższa oferta złożona przez dwóch oferentów nie spełnia warunków, które zostały przedstawione w ogłoszeniu o sprzedaży samochodu typu Renault Trafic 1.9 dCi MR’01 E3 3.0t Nr –VIN VF1JLDCA65V228358 ciężarowy do 3,5 tony należącego do Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie. W związku z powyższym przedmiot sprzedaży którym jest Renault Trafic 1.9 dCi MR’01 E3 3.0t- Nr –VIN VF1JLDCA65V228358 ciężarowy do 3,5 tony nie został sprzedany.
 
Na tym protokół zakończono i podpisano
 
Szczegóły w załączniku

Załączniki

  Ogloszenie-o-sprzed...lt-Trafic.pdf 1,94 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularz-ofertowy-...znik-nr-1.doc 206 KB (doc) szczegóły pobierz
  Umowa-Zalacznik-nr-2.doc 35 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ogloszenie-o-sprzed...lt-Trafic.pdf 1,98 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół z przepr...an do BIP.pdf 1,17 MB (pdf) szczegóły pobierz

Galeria

Obraz: DSC_0001_wynik.JPG
DSC_0001_wynik.JPG

ROK Częstochowa
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się